המחירים המופיעים באתר תקפים לרכישה דרך אתר אוטוטייר בלבד ושונים מהמחירים בפנצריות

אחריות לצמיגים

הצמיגים הנמכרים באוטו טייר עומדים בתקנים הבינ"ל כפי שאומצו על ידי משרד התחבורה והם:

1.  כל הצמיגים נושאים את הכשירות הבינ"ל  DOT ו/או ECE ו/או JIC.
2. על דופן הצמיג מוטבע שם היצרן, ארץ הייצור, המידה, הסוג וסידרות יצור מזהה ותאריך ייצור הצמיג.
3. הצמיגים מכוסים באחריות היצרן כנגד כל פגם או כשל בייצור

תוקף האחריות:

* האחריות דלעיל תעמוד בתוקפה לתקופה של 4 (3 שנים בחלק של מותגי סינים) שנים מיום רכישת הצמיגים וכפופה לשימוש בצמיגים בהתאם להוראות היצרן.
* במידה ויתגלה פגם בייצורת יזוכה הלקוח עבור גובה של הסוליה שלא נוצל. האחריות תטופל ותיושם על ידי יבואן של הצמיג בבפוך לאמור בכתב אחריות של היבואן.
* הזיכוי ללקוח יכסה את העלות החלקי של הצמיג שלא נוצל.
* בהתאם לתקנה 223 לתקנות התחבורה, אחריות תחול רק במידה והצמיגים הותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה כפי שקבע היצרן וכפי שרשום ברשיון הרכב.
* במקרה של פניית הלקוח למימוש האחריות, יהיה הוא רשאי לאחר בדיקת היבואן לפנות לבדיקת המעבדה המוסמכת המפקחת על היבואן (מכון התקנים ו/או הטכניון).

אחריות היצרן על הצמיגים אינה תקפה במקרים הבאים:

* הצמיג נפגע מפגיעה חיצונית.
* אי שמירה בלחץ אביר תקין.
* תקלות ברכב: היגוי לו מכוון, חוסר איזון ועוד.
* שימוש בצמיגים בשטח שלא יועד לכך.
* בתופעת תלישות גומי בצמיגי 4X4 הנובעות משימוש בצמיגים בשטח.
* במקרה של שימוש בחומרים לאונטי פמצ'ר, או בחומר לניכוי חיצוני של הצמיג.
* במקרה של אירוע בעל אופי תאונתי. 


logo בניית אתרים