077-7296731 צמיגים טלפון


המחירים המופיעים באתר תקפים לרכישה דרך אתר אוטוטייר בלבד ושונים מהמחירים בפנצריות
אחריות לצמיגים

הצמיגים הנמכרים באוטו טייר עומדים בתקנים הבינ"ל כפי שאומצו על ידי משרד התחבורה והם:

1.  כל הצמיגים נושאים את הכשירות הבינ"ל  DOT ו/או ECE ו/או JIC.
2. על דופן הצמיג מוטבע שם היצרן, ארץ הייצור, המידה, הסוג וסידרות יצור מזהה ותאריך ייצור הצמיג.
3. הצמיגים מכוסים באחריות היצרן כנגד כל פגם או כשל בייצור

תוקף האחריות:

* האחריות דלעיל תעמוד בתוקפה לתקופה של 4 (3 שנים בחלק של מותגי סינים) שנים מיום רכישת הצמיגים וכפופה לשימוש בצמיגים בהתאם להוראות היצרן.
* במידה ויתגלה פגם בייצורת יזוכה הלקוח עבור גובה של הסוליה שלא נוצל. האחריות תטופל ותיושם על ידי יבואן של הצמיג בבפוך לאמור בכתב אחריות של היבואן.
* הזיכוי ללקוח יכסה את העלות החלקי של הצמיג שלא נוצל.
* בהתאם לתקנה 223 לתקנות התחבורה, אחריות תחול רק במידה והצמיגים הותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה כפי שקבע היצרן וכפי שרשום ברשיון הרכב.
* במקרה של פניית הלקוח למימוש האחריות, יהיה הוא רשאי לאחר בדיקת היבואן לפנות לבדיקת המעבדה המוסמכת המפקחת על היבואן (מכון התקנים ו/או הטכניון).

אחריות היצרן על הצמיגים אינה תקפה במקרים הבאים:

* הצמיג נפגע מפגיעה חיצונית.
* אי שמירה בלחץ אביר תקין.
* תקלות ברכב: היגוי לו מכוון, חוסר איזון ועוד.
* שימוש בצמיגים בשטח שלא יועד לכך.
* בתופעת תלישות גומי בצמיגי 4X4 הנובעות משימוש בצמיגים בשטח.
* במקרה של שימוש בחומרים לאונטי פמצ'ר, או בחומר לניכוי חיצוני של הצמיג.
* במקרה של אירוע בעל אופי תאונתי. 


טואול - אתרים באינטרנט