077-7296731
צמיגים טלפון


המחירים המופיעים באתר תקפים לרכישה דרך אתר אוטוטייר בלבד ושונים מהמחירים בפנצריות
ג'נטים לרכב - חישוקי מגנזיום - ג'נטים לרנו
אוטו טייר ממליצה לבדוק את מידות הג'טים המאושרות במכוני הטסטים


דגם שנה מידת ג'אנט מהירות ועומס מידת צמיג מעבר לקטלוג ההג'נטים
רנו קליאו || 2001-2012
4X100 60.1/36/12X1.50 175/65R14 ג'נטים לרנו קליאו || 2001-2012 
4X100
60.1/36/12X1.50
185/55R15 ג'נטים לרנו קליאו || 2001-2012 
4X100
60.1/36/12X1.50 195/50R15 ג'נטים לרנו קליאו || 2001-2012 
4X100
60.1/36/12X1.50 195/45R16 ג'נטים לרנו קליאו || 2001-2012 
4X100
60.1/36/12X1.50 205/45R16 ג'נטים לרנו קליאו || 2001-2012 
רנו קליאו ֻ||| 2005-2012
4X100 60.1/45/12X1.50 165/65R15 ג'נטים לרנו קליאו ֻ||| 2005-2012
4X100
60.1/45/12X1.50
175/65R15 ג'נטים לרנו קליאו ||| 2005-2012 
4X100
60.1/45/12X1.50
185/60R15 ג'נטים לרנו קליאו ||| 2005-2012 
4X100
60.1/45/12X1.50
185/65R15 ג'נטים לרנו קליאו ||| 2005-2012 
4X100 60.1/45/12X1.50
195/50R16 ג'נטים לרנו קליאו ||| 2005-2012 
4X100
60.1/45/12X1.50
215/45R17 ג'נטים לרנו קליאו ||| 2005-2012 
רנו קליאו  2012-2015
4X100 60.1/40/12X1.50 185/65R15 ג'נטים לרנו קליאו 2012-2015
4X100
60.1/40/12X1.50
195/55R16 ג'נטים לרנו קליאו 2012-2015
4X100
60.1/40/12X1.50
205/45R17 ג'נטים לרנו קליאו 2012-2015
4X100
60.1/40/12X1.50
205/40R18 ג'נטים לרנו קליאו 2012-2015
רנו לוגן MCV 2006-2012
4X100

185/70R14 ג'נטים לרנו לוגן MSV משנת 2006-2012
4X100

185/65R15 ג'נטים לרנו לוגן MSV משנת 2006-2012
רנו מגן | 1999-2003
4X100 60.1/36/12X1.50 175/65R14 ג'נטים לרנו מגן | 1999-2003
4X100
60.1/36/12X1.50
175/70R14 ג'נטים לרנו מגן | 1999-2003
4X100
60.1/36/12X1.50
185/55R15 ג'נטים לרנו מגן | 1999-2003
4X100
60.1/36/12X1.50
185/60R15 ג'נטים לרנו מגן | 1999-2003
4X100
60.1/36/12X1.50
195/50R16 ג'נטים לרנו מגן | 1999-2003
רנו מגן || 2002-2009
4X100
60.1/43/12X1.50 195/65R15 ג'נטים לרנו מגן || 2002-2009
4X100
60.1/43/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו מגן || 2002-2009
4X100
60.1/43/12X1.50
205/50R17 ג'נטים לרנו מגן || 2002-2009
רנו מגן || ספורט 2004-2009
4X100
60.1/43/12X1.50
215/45R17 ג'נטים לרנו מגן || ספורט 2004-2009
4X100
60.1/43/12X1.50
225/40R18 ג'נטים לרנו מגן || ספורט 2004-2009
4X100
60.1/43/12X1.50
235/40R18 ג'נטים לרנו מגן || ספורט 2004-2009
רנו מגן ||| 2008-2015
.5X114.3 66.1/47/12X1.50 195/65R15 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
195/65R15 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/65R15 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/60R16 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/50R17 ג'נטים לרנו מגן ||| 2008-2015
מגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3 66.1/65/12X1.50 195/65R15 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3
66.1/65/12X1.50
205/55R16 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3
66.1/65/12X1.50
225/40R17 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3
66.1/65/12X1.50
225/40R18 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3
66.1/65/12X1.50
235/40R18 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
5X114.3
66.1/65/12X1.50
235/35R19 ג'נטים למגן קופה / ספורט 2008-2015
רנו סניק | 1999-2003
4X100 60.1/43/12X1.50 195/60R15 ג'נטים לרנו סניק | 1999-2003
4X100
60.1/43/12X1.50
185/65R15 ג'נטים לרנו סניק | 1999-2003
4X100
60.1/43/12X1.50
195/60R15 ג'נטים לרנו סניק | 1999-2003
4X100
60.1/43/12X1.50 215/65R16 ג'נטים לרנו סניק | 1999-2003
רנו סניק || 2003-2009
4X100 60.1/49/12X1.50 195/65R15 ג'נטים לרנו סניק || 2003-2009
4X100
60.1/49/12X1.50
205/60R16 ג'נטים לרנו סניק || 2003-2009
4X100
60.1/49/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו סניק || 2003-2009
4X100
60.1/49/12X1.50
205/55R17 ג'נטים לרנו סניק || 2003-2009
4X100
60.1/49/12X1.50
205/65R17 ג'נטים לרנו סניק || 2003-2009
רנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50 195/65R15 ג'נטים לרנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/60R16 ג'נטים לרנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/55R17 ג'נטים לרנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
225/50R17 ג'נטים לרנו סניק/גרנד סניק 2009-2015
רנו פלואנס 2009-2015
5X114.3 66.1/47/12X1.50
195/65R15 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3 66.1/47/12X1.50 205/65R16 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/65R15 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/60R16 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3
66.1/47/12X1.50
205/50R17 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
5X114.3 66.1/47/12X1.50
205/55R17 ג'נטים לרנו פלואנס 2009-2015
רנו לגונה 2001-2007
5X108 60.1/50/12X1.50 195/65R15 ג'נטים לרנו לגונה 2001-2007
5X108
60.1/50/12X1.50
205/55R16 ג'נטים לרנו לגונה 2001-2007
5X108
60.1/50/12X1.50
205/60R16 ג'נטים לרנו לגונה 2001-2007
5X108
60.1/50/12X1.50
225/45R17 ג'נטים לרנו לגונה 2001-2007
רנו קוליאוס 2008-2012
5X114.3 66.1/40/12X1.25 225/60R17 ג'נטים לרנו קוליאוס 2008-2012
רנו קפצ'ור 2013-2015
205/60R16 ג'נטים לרנו קפצ'ור 2013-2015

205/55R17 ג'נטים לרנו קפצ'ור 2013-2015
רנו קנגו 1997-2009
4X100 60.1/36 165/70R13 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
4X100
60.1/36 165/70R14 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
4X100
60.1/36 165/75R14 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
4X100
60.1/36 175/70R14 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
4X100
60.1/36 175/65R14 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
4X100
60.1/36 185/65R15 ג'נטים לרנו קנגו 1997-2009
רנו קנגו 2008-2015
4X100
60.1/45 185/70R14 ג'נטים לרנו קנגו 2008-2015
4X100
60.1/45
195/65R15 ג'נטים לרנו קנגו 2008-2015
4X100
60.1/45
195/65R15 ג'נטים לרנו קנגו 2008-2015
4X100
60.1/45 205/60R16 ג'נטים לרנו קנגו 2008-2015
טואול - אתרים באינטרנט