המחירים המופיעים באתר תקפים לרכישה דרך אתר אוטוטייר בלבד ושונים מהמחירים בפנצריות

צמיגים לרכב - צמיגים לב.מ.וו
אוטו טייר ממליצה לבדוק את מידת הצמיג ברישיון הרכב

ב.מ.וו סדרה 1

צמיגים לבמ.וו סדרה 1 2004-2012

185/60R16            86H
195/55R16        87H/V
205/55R16            91V
205/50R17   89H/V/W
225/45R17           91W
205/45R18           86W
215/40R18        85W/Y
225/40R18           88W
245/35R18        88W/Y


צמיגים לבמ.וו סדרה 1 2011-2017

205/55R16          91V
205/50R17      89H/V
225/45R17          91V
245/40R17         91W
225/40R18  92V/88Y
245/35R18          88Y
245/30R19          98Y

ב.מ.וו סדרה 2

צמיגים לבמ.וו סדרה 2 2013-2017

ב.מ.וו סדרה 2 טורר

צמיגים לבמ.וו סדרה 2 טורר 2013-2017

ב.מ.וו סדרה 3

צמיגים לבמ.וו סדרה 3 1998/2007

195/65R15       91H
205/60R15   91H/V
205/55R16  91V/W
225/50R16      92W
              205/50R17
225/45R17      91W
              225/40R18
              255/35R18


צמיגים לבמ.וו סדרה 3 2007-2011


צמיגים לבמ.וו סדרה 3 2011-2017

ב.מ.וו סדרה 3 GT

צמיגים לבמ.וו סדרה 3 GT 2013-2017

ב.מ.וו סדרה 4

צמיגים לבמ.וו סדרה 4 2014-2017

ב.מ.וו סדרה 4 קבריולט

צמיגים לבמ.וו סדרה 4 קבריולט 2013-2016

ב.מ.וו סדרה 5

צמיגים לבמ.וו סדרה 5 1996-2003


צמיגים לבמ.וו סדרה 5 2009-2016


צמיגים לבמ.וו סדרה 5 2016-2017

ב.מ.וו סדרה 6

צמיגים לבמ.וו סדרה 6 2002-2011


צמיגים לבמ.וו סדרה 6 2011-2017

ב.מ.וו סדרה 7

צמיגים לבמ.וו סדרה 7 2002-2008


צמיגים לבמ.וו סדרה 7 2015-2017

ב.מ.וו X1

צמיגים לבמ.וו X1 2009-2015


צמיגים לבמ.וו X1 2015-2017

ב.מ.וו X4

צמיגים לבמ.וו X4 2014-2017

ב.מ.וו X5

צמיגים לבמ.וו X5 2000-2007 


צמיגים לבמ.וו X5 2009-2017

ב.מ.וו X5M

צמיגים לבמ.וו X5M 2014-2016

285/40R20
325/35R20

ב.מ.וו X6

צמיגים לבמ.וו X6 2008-2014 


צמיגים לבמ.וו X6 2014-2017

255/50R19
275/40R20

ב.מ.וו I3

צמיגים לבמ.וו I3 2014-2017

ב.מ.וו I8

צמיגים לבמ.וו I8 2014-2017 

195/50R20
215/45R20

ב.מ.וו M2

צמיגים לבמ.וו M2 2015-2017

ב.מ.וו M3

צמיגים לבמ.וו M3 2013-2017

ב.מ.וו M4

צמיגים לבמ.וו M4 2013-2017

ב.מ.וו M5

צמיגים לבמ.וו M5 2011-2016

ב.מ.וו M6

צמיגים לבמ.וו M6 2011-2017

ב.מ.וו X6M

צמיגים לבמ.וו X6M 2009-2016

275/40R20
315/35R20
285/40R20
325/35R20
דגם שנה מידת ג'אנט מהירות ועומס מידת צמיג  מעבר לקטלוג הצמיגים

ב.מ.וו סידרה 1 2004-2012
   6.5X16
86H 185/60R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
6.5X16 87V/H 195/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
7X16 91V/H 205/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
7X17 89H/V/W 205/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
7.5X17 91W 225/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
7.5X18 86W 205/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
7.5X18 85W/Y 215/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
8X18 88W 225/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012
8X18 88W/Y 245/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2004-2012

ב.מ.וו סידרה 1 2011-2017

91H/V 205/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

89H/V 205/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

91H/V 225/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

91W 245/40R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017
קידמיים 92V/888Y 225/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017
אחוריים 88Y 245/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

88Y XL 225/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

89Y XL 245/30R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 1 2011-2017

ב.מ.וו סידרה 2 2013-2017


205/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2  2013-2017
225/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2  2013-2017


245/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2  2013-2017
245/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2  2013-2017
265/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2  2013-2017
ב.מ.וו סידרה 2 טורר 2014-2017
205/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 2 טורר 2014-2017

ב.מ.וו סידרה 3 1998-2007
6.5X15 91H/V 195/65R15 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
6.5/7X15 91H/V 205/60R15 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
7X16 91V/W 205/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
7X16 92W 225/50R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007


205/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
7/8X17 91W 225/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
8X18 Z 225/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007
8.5X18 Z 255/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 1998-2007

ב.מ.וו סידרה 3 2007-2011


205/60R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2007-2011


225/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2007-2011


225/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2007-2011

אחוריים

255/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2007-2011
ב.מ.וו סידרה 3 2011-2017
225/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2011-2017 

קידמיים 225/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2011-2017

אחוריים 255/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2011-2017

קידמיים 225/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2011-2017

אחוריים 255/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 2011-2017
ב.מ.וו סידרה 3 GT 2013-2017
225/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 3 GT מ-2013-2017

ב.מ.וו סידרה 4 2014-2017
        
קידמיים

225/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 4 2014-2017
אחוריים

255/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 4 2014-2017
225/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 4  2014-2017

ב.מ.וו 4 קבריולט 2013-2016


225/45R18 צמיגים לב.מ.וו 4 קבריולט 2013-2017
קידמיים 255/40R18 צמיגים לב.מ.וו 4 קבריולט 2013-2017
אחוריים 275/40R18 צמיגים לב.מ.וו 4 קבריולט 2013-2017

ב.מ.וו סידרה 5 1996-2003


6.5/7X15 94H/V 205/65R15 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

7X15 96V/W 225/60R15 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

7X15 95V/W 225/60R15 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003


7X16 95V/W 225/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003


8X17 94W/Y 235/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

9X17 94W 255/40R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

8X18 Z 235/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

9X18 Z 265/35R18
צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 1996-2003

ב.מ.וו סידרה 5 2003-2010
7X16 95W 225/55R16 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010
7.5X17 95W 225/50R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010
8X17 95W 245/45R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010
8X18 93Y 245/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010


8X18 95Y 275/35R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010

100V XL 245/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010

89Y 245/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010


8X19
255/40ZR19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010 

8X19 100Y XL 275/35ZR19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010
9.5X19 92Y 275/30R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010

9.5X19
285/35ZR19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2003-2010

ב.מ.וו סידרה 5 2009-2016

8X17 97W/Y/H  225/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

8X18 96Y-100V 245/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

9X18 99Y 275/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

8.5X19 94Y 245/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

8.5X19 98Y XL 245/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

9X19 96Y 275/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016

8.5X20 95Y XL 245/35R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016


9X20 97Y 275/30R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5 2009-2016
ב.מ.וו סידרה 5 2016-2017
225/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5  2016-2017
קידמיים  245/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5  2016-2017
אחוריים 275/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 5  2016-2017

ב.מ.וו סידרה 6 2002-2011

8X18 96W 245/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

9X18 99W 275/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011


8.5X19 94W 245/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

8.5X19
255/40ZR19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

9X19 96W 275/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

9X19
285/35ZR19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

9X19 91Y 245/35R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011

9X19 93Y 275/30R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2002-2011
ב.מ.וו סידרה 6 2011-2017225/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2011-2017245/45R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2011-2017245/40R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2011-2017

קידמיים
245/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2011-2017

אחוריים
275/35R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 6 2011-2017

ב.מ.וו סידרה 7 2002-2008

8X17 99Q/T/H 225/60R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

8X17 102Q/T/H/W 245/55R17 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

8X18 100Q/T/H/W 245/50R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

9X19 98W 245/45R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

10X19 101W 275/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

9X20 95Y 245/40R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

10X20 98Y 275/35R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2002-2008

ב.מ.וו סידרה 7 2008-2015

8X18 100H 245/50R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

8.5X19 98Y-102V 245/45R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

9.5X19 101Y 275/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

8.5X20 99Y 245/40R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

10X20 102Y 275/35R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

8.5X21 96Y 245/35R21 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015

10X21 98Y 275/30R21 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2008-2015
ב.מ.וו סידרה 7 2015-2017
245/50R18 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7  2015-2017
קידמיים 245/45R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2015-2017
אחוריים 275/40R19 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7 2015-2017
קידמיים 245/40R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7  2015-2017
אחוריים 275/35R20 צמיגים לב.מ.וו סדרה 7  2015-2017

ב.מ.וו X1 2009-2015

7.5X17 94V/H 225/50R17 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2009-2015

8X18 91V 225/45R18 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2009-2015

9X18 95V 255/40R18 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2009-2015

8X19 89W 225/40R19 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2009-2015

9X19 92W 255/35R19 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2009-2015
ב.מ.וו X1 2015-2017
225/55R17 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2015-2017
225/50R18 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2015-2017
225/45R19 צמיגים לב.מ.וו X1 משנת 2015-2017

ב.מ.וו X3 2004-2010

7X17 96H 215/60R17 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

8X17 99H 235/55R17 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

8X18 97H/V 235/50R18 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

9X18 99V 255/45R18 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

8.5X19 95W 235/45R19 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

9X19 96W 255/40R19 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2004-2010

ב.מ.וו X3 2010-2017

7.5X17 96H 205/65R17 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017

7.5X17 99H/V 225/60R17 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017


7.5X17 102V/H 245/45R17 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017

8X18 100H/W/Y 245/50R18 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-201798W/Y 245/45R19 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017


101W/Y 275/40R19 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-201791Y  245/45R20 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017


102Y 275/35R20 צמיגים לב.מ.וו X3 משנת 2010-2017

ב.מ.וו X4 2014-2017245/50R18 צמיגים לב.מ.וו X4 משנת 2014-2017

קידמיים
245/45R19 צמיגים לב.מ.וו X4 משנת 2014-2017

אחוריים
275/40R19 צמיגים לב.מ.וו X4 משנת 2014-2017

ב.מ.וו X5 2000-2007

7.5X17 104H 235/65R17 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007

8.8X18
255/55R18 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007

9X19 103V 255/50R19 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007

10X19 107V 285/45R19 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007

9.5X20 102V 275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007


10.5X20 106V 315/35R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2000-2007

ב.מ.וו X5 2006-2009

8.5X18 109H 255/55R18 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

9X19 107H/V 255/50R19 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

10X19 111V 285/45R19 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

10X20 106W 275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

11X20 110W 315/35R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

11X21 105W 285/35R21 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

11.5X21 108W 325/30R21 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2006-2009

ב.מ.וו X5 2009-2013
צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2009-2013

ב.מ.וו X5 2013-2017255/55R18 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2013-2017

קידמיים
275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2013-2017

אחוריים
315/35R20 צמיגים לב.מ.וו X5 משנת 2013-2017
ב.מ.וו X5 M 2014-2016
קידמיים 285/40R20 צמיגים לב.מ.וו X5 M משנת 2014-2016
אחוריים 325/35R20 צמיגים לב.מ.וו X5 M משנת 2014-2016

ב.מ.וו X6 2008-2014

9X19 107H/V 205/50R19 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

10X19 111V/W 285/45R19 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

10X20 106W 275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

11X20 110W 315/35R20 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

10X21 105W 285/35R21 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

11.5X21 108W 325/30R21 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2008-2014

ב.מ.וו X6 2014-2017255/50R19 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2014-2017275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X6 משנת 2014-2017
ב.מ.וו I3 2014-2017
155/70R19 צמיגים לב.מ.וו I3 משנת 2014-2017
ב.מ.וו I8 2014-2017
קידמיים 195/50R20 צמיגים לב.מ.וו I8 משנת 2014-2017
אחוריים 215/45R20 צמיגים לב.מ.וו I8 משנת 2014-2017
ב.מ.וו M2 2015-2017

קידמיים 245/35R19 צמיגים לב.מ.וו M2 משנת 2015-2017
אחוריים 265/35R19 צמיגים לב.מ.וו M2 משנת 2015-2017

ב.מ.וו M3 2013-2017275/40R18 צמיגים לב.מ.וו M3 משנת 2013-2017

ב.מ.וו M4 2013-2017275/40R18 צמיגים לב.מ.וו M4 משנת 2013-2017

ב.מ.וו M5 2011-2016

קידמיים

265/40R19 צמיגים לב.מ.וו M5 משנת 2011-2016

אחוריים

295/35R19 צמיגים לב.מ.וו M5 משנת 2011-2016

ב.מ.וו M6 2011-2017

קידמיים

265/40R19 צמיגים לב.מ.וו M6 משנת 2012-2017

אחוריים

295/35R19 צמיגים לב.מ.וו M6 משנת 2012-2017

ב.מ.וו  X6 M 2009-2016275/40R20 צמיגים לב.מ.וו X6 M משנת 2009-2016315/35R20 צמיגים לב.מ.וו X6 M משנת 2009-2016
קידמיים 285/40R20 צמיגים לב.מ.וו X6 M משנת 2009-2016
אחוריים 325/35R20 צמיגים לב.מ.וו X6 M משנת 2009-2016

ב.מ.וו X4 2008-2016

8X17 91H/V/W 225/45R17 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016

8.5X17 94W 255/40R17 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016

8X18 88W 225/45R18 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016

8.5X18 90W 255/35R18 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016

8X19 88Y 225/35R19 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016

9X19 91Y 255/30R19 צמיגים לב.מ.וו Z4 משנת 2009-2016טואול - אתרים באינטרנט